Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego jakim jest przebudowa rowu R-A na rurociąg w postaci przepustu zlokalizowana na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Celinów, gm. Dębe Wielkie numerem 384 w celu wykonania zjazdu indywidualnego na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 550


przebudowa rowu na rurociąg w postacji przepustu link