Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzania wodnego jakim jest przebudowa drenowania w granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów miejscowości Krzewina, gmina Halinów, numerami 10/2 i 11/2.


link

przebudowa drenowania