Konkursy Zarządu Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych


Przypominamy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 roku.


SZCZEGÓŁY NA STRONIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/otwarte-konkursy-ofert